veb sayt yigma

Loading

Magistratura II mərhələ

14-cü proqram-İnformatika
19-cu proqram-Ekologiya və təbiətdən istifadə
26-cı proqram-Maliyyə,iqtisadiyyat-Makroiqtisadiyyat,Mikroiqtisadiyyat,Statistika
27-ci proqram-Pedaqogika,İptidai sinif-Pedaqogikanın nəzəriyyəsi,Pedaqogika tarixi,Psixologiya
28-ci proqram-Riyaziyyat-Riyazi analiz,Funksional analiz,Diferensial tənliklərRiyazi fizika tənlikləri,Həndəsə,Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi,Hesablama riyaziyyatı,Optimal proseslərin riyazi nəzəriyyəsi
31-ci proqram-Fizika-Mexanika, Molekulyar fizikavə Termodinamika,Elektrik və Maqnetizm,Optika,Atom və nüvə fizikası
32-ci proqram-kimya-Ümumi kimya,Qeyri-üzvi kimya,Üzvi kimya,Fiziki kimya
33 biologiya
38-ci proqram-Dil və Ədəbiyyat-Ümumi dilçilik,Müasir Azərbaycan dili,Azərbaycan dilinin tarixi,Azərbaycan dialektologiyası,Ədəbiyyat nəzəriyyəsi,Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı,Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı,Azərbaycan folkloru,Azərbaycan dili və Ədəbiyyatının tədrisi metodikası
40-cı proqram-İngilis dilinin fonetikası,İngilis dilinin qramatikası,İngilis dilinin leksikologiyası,İngilis dilinin üslubiyyatı,İngilis dilinin tədrisi metodikası,Böyük Britaniya və ABŞ ədəbiyyatı
42-ci proqram-sosialogiya-Fəlsəfə,Politologiya
46-cı proqra-Tarix-Azərbaycan tarixi,Ümumi tarix
47-ci proqram-
49-cu proqram-Hüquq-Hüquq nəzəriyyəsi,Konstitusiya hüququ,Beynəlxalq ümümi hüquq,Mülki hüquq,Cinayət hüququ
56-cı proqram-MBA-Riyaziyat,Verilənlərin təhlili və kafiliyi