veb sayt yigma

Loading

İngilis dili

İngilis dili

İngiliscə ABŞ, Böyük Britaniya, Avstraliya kimi ölkələrdə ana dili və bir çox
ölkələrdə ikinci dil olaraq işlədilir.  İngilis dili dünyada rəsmi dil olaraq ən çox işlədilən üçüncü dildir. 
Sizə İngilis dili haqqında maraqlı bilgiləri təqdim edirik:
 

 • Dünyada hər 7 insandan 1, yəni təxminən 1 milyard insan ingiliscə danışır.
 • Bütün kompyuterlerdə saxlanılan məlumatların 80%-i İngilis dilindədir.
 • “I”, “We”, “Two” bilinən ən qədim ingiliscə kəlimələrdir.
 • Hər 90 dəqiqədən bir yeni ingiliscə kəlimə törəyir.
 • İsveç xalqının 89%-i ingiliscə bilir.
 • İngiliscə “bride”, yəni “gəlin” kəliməsi qədim bir Alman kəliməsi olan “to cook”
  kəliməsindən törəmişdir.
 • Quyruq mənasını verən “queue” kəliməsinin son 4 hərfini silsəniz belə tələffüzdə
  heç bir deyişiklik olmaz.
 • “Mortgage” kəliməsi fransızcadan gələn və “ölü anlaşma” mənasındakı “death
  contract” kəliməsindən törəmişdir. 
 • Ən çox istifadə edilən və içərisində səsli hərf olmayan ən uzun İngiliscə kəlimə
  “rhythms” kəliməsidir.
 • İngiliscə yazılan sənədlərin 90%-i 1000 sözdən təşkil olunur.